ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แคม-เทล : จำหน่าย/ซ่อม/ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบกันขโมย เครื่องสแกนนิ้วมือ
ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเคเบิลทีวี จานดาวเทียม ปีก ทีวี
รับแก้ไขระบบ ตรวจสอบและให้คำปรึกษาฟรีก่อนซ่อม

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint system) เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งระบบสแกนลายนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในหลายด้าน เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น บุคคลที่ได้รับอนุญาตที่ได้บันทึกลายนิ้วมือเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือในตัวเครื่องบันทึกลายนิ้วมือแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้ โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน