ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แคม-เทล : จำหน่าย/ซ่อม/ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบกันขโมย เครื่องสแกนนิ้วมือ
ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเคเบิลทีวี จานดาวเทียม ปีก ทีวี
รับแก้ไขระบบ ตรวจสอบและให้คำปรึกษาฟรีก่อนซ่อม

เครื่องโทรศัพท์คีย์ PK-24G

รายละเอียดย่อ

เครื่องโทรศัพท์คีย์ PK-24G จอแสดงผลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในเครื่องเดียวกัน แสดงได้ 4 บรรทัด พร้อมไฟส่องหลังเพิ่มความชัดเจนในที่มืด ฯลฯ
Share  
- Display English/Thai with Back light จอแสดงผลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในเครื่องเดียวกัน แสดงได้ 4 บรรทัด พร้อมไฟส่องหลังเพิ่มความชัดเจนในที่มืด
 
- Double Injection Key Pad ปุ่มกดทำด้วยพลาสติก 2 สี ทนทานต่อการใช้งาน นอกจาการใช้งานในแบบโทรศัพท์มาตรฐานได้เหมือนเครื่องโทรศัพท์ภายในแล้ว ยังมีความสามารถอื่นๆ เช่น
Call Forwarding โอนสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องอื่น
Key Phone Paging เรียกออกประกาศไปยังเครื่องคีย์ได้พร้อมกันหลายๆเครื่องในกลุ่ม
Call Intrusion แทรกสายกรณีเร่งด่วนไปยังเครื่องปลายทาง
 
- Standard Function Buttons ปุ่มการทำงานหลัก
Hand Free สนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ พร้อมปุ่ม Mute เมื่อไม่ต้องการให้ปลายทางได้ยินเสียง
Redial การโทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก
Flash การพักสายไว้เพื่อโอน หรือพักไว้ชั่วคราว
Hold การพักสายผู้โทรเข้า สามารถพักสายได้ไม่จำกัดจำนวนสายนอก
 
- Special Feature Buttons คุณสมบัติการใช้งาน เช่น
PROG ปุ่มโปรแกรมใช้งานพิเศษ โดยใช้งานร่วมกับปุ่มอื่น
+INT  = Auto-Answering การตั้งให้เครื่องรับสายอัตโนมัติ
+DND  = Do not Disturb การเปิก-ปิดการใช้งาน ห้ามรบกวน เมื่อไม่ต้องการรับสาย
+Down   = History Call เพื่อดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง ทั้งหมายเลขที่ไม่ได้รับ หมายเลขที่โทรเข้า หมายเลขที่โทรออก สามารถโทรออกหมายเลขนั้นอีกด้วยปุ่ม Redial
+Right  = Phone Book ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำ
+Programmable 1-24  = Residential Function  การใช้งานคีย์เพื่อระบบโทรศัพท์ในที่พักอาศัย
INT  ปุ่มแสดงการสนทนากับสายใน จะกระพริบเมื่อมีสายในมาคอยใน Mode การใช้งาน Operator Console
CONF ปุ่มเพื่อขอประชุมสาย
DND/MUTE ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ
ใช้งาน PROG+DND ตั้ง-ยกเลิกการห้ามรบกวน
ใช้งาน MUTE เพื่อปิดเสียง จะได้ยินฝั่งตรงข้ามด้านเดียว
MSG/CAMP ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ
MSG แสดงมี Voice Mail Message
Camp On การคอยสาย เมื่อเรียกไปสายปลายทางที่ไม่ว่าง สายปลายทางที่ถูกเรียกจะมีสัญญาณการถูกคอยสาย
TRF เพื่อโอนสายที่พักไว้ไปยังหมายเลขปลายทาง
 
- Arrow Key : Up, Down, Left, Right เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ซ้าย ขวาในหน้าจอ
 
- Flexible Functions 24 Buttons ปุ่มเปลี่ยนหน้าที่ได้ 24 ปุ่ม ใช้งานตั้งค่าล่วงหน้าได้ตามต้องการ พร้อมไฟแสดงสถานะของการใช้งาน 2 สี เช่นการตั้งค่าเป็น
CO. Line ตั้งเป็นปุ่มสายนอก เพื่อแสดงการใช้งาน หรือเรียกใช้สายนอกแบบเจาะจง
Extension ตั้งเป็นปุ่มสายใน เพื่อแสดงการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์ภายใน หรือเรียกใช้เรียกสายในนั้น
Call Parking การพักสายเพื่อให้ผู้รับไปรับในจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1-8 จุด
ECS. เพื่อใช้เปิดปิดไฟฟ้าในจุดที่ต้องการ
VoIP Networking สามารถใช้งานแสดงสถานะ VoIP ในระบบ เช่น
SIP Extension
SIP Trunk
SIP TIE System
 
- Memory 8 Buttons ปุ่มเพื่อตามความจำที่กำหนดไว้ เช่น
Personal Speed Dial เบอร์ย่อส่วนตัว
System Speed Dial  เบอร์ย่อส่วนรวม
Wake up ตั้งปลุกให้เครื่องอื่น
Mini Bar ตั้งการใช้มินิบาร์
Pick up รับสายแทนในกลุ่ม
 
- System Control ใช้งานควบคุมระบบ เช่น
Lock/Unlock Extension ตั้งล็อค หรือปลดล็อกการโทรออกของเครื่องโทรศัพท์ภายใน
System Announcements ตั้งค่าเสียงออกประกาศต่างๆ และบันทึกเสียงต่างๆ
MOH.  Selection เลือกเสียงเพลงพักสายที่ต้องการ
Printing Report สั่งพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์โดยตรง เช่น พิมพ์การใช้โทรศัพท์ SMDR
Electrical Management Control ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าภายในห้องพักโรงแรม
 
- System Configuration สามารถใช้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบ
 
** สามารถใช้งานได้กับIP-PBX v.3.7R8 เป็นต้นไป **