ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แคม-เทล : จำหน่าย/ซ่อม/ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบกันขโมย เครื่องสแกนนิ้วมือ
ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเคเบิลทีวี จานดาวเทียม ปีก ทีวี
รับแก้ไขระบบ ตรวจสอบและให้คำปรึกษาฟรีก่อนซ่อม

ECS. Central Control

รายละเอียดย่อ

กล่อง ECS-BOX/ONO เมื่อทำงานแบบมีตู้ควบคุมกลาง Centralize Control เป็นระบบการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยมีตู้ควบคุมกลาง นอกจากกล่องควบคุมไฟฟ้า (ECS.-BOX) และ แป้นรับบัตรแล้ว จะมีตู้ควบคุมกลาง ซึ่งตู้นี้อาจจะใช้ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้

Share  

กล่อง ECS-BOX/ONO เมื่อทำงานแบบมีตู้ควบคุมกลาง Centralize Control

เป็นระบบการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยมีตู้ควบคุมกลาง นอกจากกล่องควบคุมไฟฟ้า (ECS.-BOX) และ แป้นรับบัตรแล้ว จะมีตู้ควบคุมกลาง ซึ่งตู้นี้อาจจะใช้ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้

ตู้ควบคุมกลาง จะต้องเลือกแผงวงจรควบคุมให้ตรงกับแป้นรับบัตร ว่าเป็นการควบคุมชนิด ONO (Output Normally Open) หรือเป็นการควบคุมชนิด ODC (Output Direct Current) การควบคุมชนิด ONO ที่"ตู้ควบคุมกลาง" จะส่งสัญญาณการตัดต่อไฟฟ้าคล้ายกับสวิทช์ไฟให้กับ"กล่องควบคุมไฟฟ้า" ดังนั้นที่กล่องควบคุมไฟฟ้าจะต้องมีไฟเลี้ยงเพื่อตรวจสอบการสั่งงานจากตู้ควบคุมตลอดเวลาการควบคุมชนิด ODC ที่"ตู้ควบคุมกลาง" จะส่งสัญญาณการตัดต่อไฟฟ้าให้กับ"กล่องควบคุมไฟฟ้า" ด้วยการจ่ายไฟ 24 Vdc. ไปเปิดกล่องควบคุมไฟฟ้า ดังนั้นกล่องควบคุมไฟฟ้าจะไม่ต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาก็สามารถทำงานได้ ดังนั้นแต่ละกล่องจะประหยัดไฟได้มากกว่าชนิด ONO

ตู้ควบคุมกลาง มีหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ต้องการเปิดปิดไฟฟ้า (ดูตารางประกอบด้านล่าง)
- Jupiter 64
- Jupiter 128
- Diamond 3
- Platinum
- Titanium

ส่วนประกอบเมื่อมีการใช้งานควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าจากส่วนกลาง ประกอบด้วย
1. ตู้ควบคุมกลาง
2. แผงวงจรควบคุมภายในตู้ฯ
3. เครื่องคีย์สำหรับสั่งงานเปิด-ปิดไฟฟ้า
4. เครื่องดีเอสเอส สำหรับแสดงสถานการณ์เปิด-ปิดไฟฟ้าของแต่ละห้อง
5. เครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์รายงานการเปิด-ปิดไฟฟ้าแต่ละวัน หรือแต่ละช่วงเวลา
6. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอร์ฟแวร์ เมื่อต้องการควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ข่ายสายจากตู้ควบคุมกลางไปยังกล่องควบคุมไฟฟ้า
8. จุดพักสายพร้อมอุปกรณ์บายพาส เพื่อเปิดไฟกรณีฉุกเฉิน
.
รูปแบบการสั่งงานเปิดไฟด้วยเครื่องคีย์ สามารถเปิดไฟได้หลายรูปแบบ ดังนี้
- เปิดถาวร จนกว่าจะสั่งปิด
- เปิดชั่วคราวแบบที่ 1, แบบที่2 ,แบบที่ 3 โดยมีช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นกับการกำหนดของเจ้าของโปรแกรมไว้แต่แรก
- สั่งเปิดต่อเวลาแบบที่ 1, แบบที่2 ,แบบที่ 3 โดยมีช่วงเวลาแตกต่างกัน ตามช่วงเวลาที่กำหนดแต่แรกเช่นกัน
- สั่งเปิดไฟเพื่อทำความสะอาด
- สั่งปิด


ชนิดของกล่องควบคุมไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวกลาง จากบัตร เพื่อไปตัดต่อไฟฟ้าแรงสูง มีหลายชนิด คือ
1. ECS.-103/ONO สำหรับ 1 แป้นรับบัตร ชนิดแม่เหล็ก ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ONO
2. ECS.-103/ODC สำหรับ 1 แป้นรับบัตร ชนิดแม่เหล็ก ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ODC
3. ECS.-103R/ONO สำหรับ 1 แป้นรับบัตร ชนิดRFID. ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ONO
4. ECS.-103R/ONO สำหรับ 1 แป้นรับบัตร ชนิดRFID. ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ODC
5. ECS.-303/ONO สำหรับ 3 แป้นรับบัตร ชนิดแม่เหล็ก ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ONO
6. ECS.-303/ONO สำหรับ 3 แป้นรับบัตร ชนิดแม่เหล็ก ตัดต่อรีเลย์ 3 ตัว ควบคุมด้วยสัญญาณ ODC

ข้อกำหนดทางเทคนิคกล่องควบคุมไฟฟ้า
1. จุดต่อสัญญาณควบคุม จากคีย์การ์ด 2 เส้น
2. จุดต่อสัญญาณควบคุม จาก แผงในตู้ควบคุมกลาง 2 เส้น
3. ไฟเลี้ยง 220 Vac.
4. รีเลย์ตัดต่อไฟฟ้าครั้งละ 3 ชุดๆละ 30 Amp. (ถ้ามีแป้นรับบัตร 3 ตัว จะควบคุมรีเลย์แยกอิสระกัน)
5. ไฟกระพริบแสดงสถานะคีย์การ์ดในแผงวงจร และในแป้นเสียบบัตร
6. หน่วงเวลา 15 วินาทีก่อนจะตัดไฟ

ชนิดของแป้นรับบัตร ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับกล่องควบคุมไฟฟ้า
1. แป้นรับบัตรแม่เหล็กแบบบาง
2. แป้นรับบัตรแม่เหล็กแบบหนา
3. แป้นรับบัตร RFID.-LF (เลือกการทำงานได้ 2 แบบ คือ แม็ทช์ หรือ เชน)
4. แป้นรับบัตร RFID.-LF แบบหนา