ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แคม-เทล : จำหน่าย/ซ่อม/ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบกันขโมย เครื่องสแกนนิ้วมือ
ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเคเบิลทีวี จานดาวเทียม ปีก ทีวี
รับแก้ไขระบบ ตรวจสอบและให้คำปรึกษาฟรีก่อนซ่อม

สายนำสัญญาณและหัวต่อ

รายละเอียดย่อ

Cabling & BNC สายนำสัญญาณ หัวต่อ
Share  

Cabling & BNC

 

 

ลำดับ รุ่น รูปภาพ รายละเอียด ราคา
 
 

AzKinG
RG6/64
ระดับ N

  RG6 / 64 / 21 %  / 60 % 100 M Black  CALL
  Hi-View
RG6/128
ระดับ R
  RG6 / 128 / 90 %                                                                        CALL
 

AzKinG
RG6/64

 
RG6 / 64 / 21 %  / 60 % 500 M Black  CALL
 

Hi-View
RG 6/128
ระดับ R

  RG6R / 128  / 90 % 500 M Black  CALL
  AzKinG
RG 6 /144
 

RG 6 /144/35 % / S 95 % 500 M Black

 CALL
  AzKinG
RG6/144  sling
 

RG 6 / 144 / 35 % 

/   S  95 % 500 M Black

 CALL
  AzKinG
RG 11 / 168
  RG 11 / 168 / 35 % / 99 %  CALL
 

AzKinG
RG 11/168 
Sling

  RG 11 / 168 / 35 % / 99 % Sling                                                               CALL
  Buzzer JP-6   DC12 V Alarm  CALL
  อุปกณ์หัวต่อ  
   CALL
  BNC&RCA  
   CALL
  BNC& F type  
   CALL
  New  BNC      CALL